Witaj w Strona Szkoly Podstawowej w Tyczynie


Menu

Samorząd Uczniowski
Plan pracy SU
Zarząd Samorządu
Rada Samorządu

Ekologia
Program ekologiczny szkoły
Dekalog ekologa
Regulamin zbiórki surowców wtórnych

Oddziały przedszkolne
Inf. o przedszkolu
Ramowy rozkład dnia
Kronika wydarzeń

Świetlica
Zasady rekrutacji
Przydział klas
Regulamin pracy świetl.

Zdrowie
Certyfikat rejonowy
Certyfikat wojewódzki
Szkolny Kodeks Zdrowia
Gimnastyka korekcyjna
Prezentacja "Zdrowie"

Pedagog szkolny
Godziny pracy
Zadania pedagoga szk.
Strona dla rodziców
Strona dla uczniów
Strona dla nauczycieli
Lista organizacji wspierających rodzinę

Galeria
Cmentarz w Tyczynie
     fot. Anna Kowalczyk
Panorama Tyczyna
     fot. Anna Kowalczyk
Historia szkoły w fotografii
     oprac. Andrzej Hałoń
Tyczyn i okolice w starej fotografii
     oprac. Andrzej Hałoń

Pomóż dzieciom!!!
  Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

 
SP Tyczyn wśród najlepszych w Polsce
Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały.

                                                  JAN PAWEŁ II


    Podstawowym celem i zadaniem współczesnej szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka. Kształcenie ogólne powinno więc nie tylko dostarczać niezbędnej wiedzy do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w życiu społecznym, ale również kształtować wartości konieczne do funkcjonowania wolnego, demokratycznego społeczeństwa, rozwijać poczucie tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej czy budować więzi społeczne i postawy patriotyczne. W dobie powszechnej uniwersalizacji i kosmopolityzacji świata niezwykle ważna i trudna zarazem wydaje się być edukacja patriotyczna.

    Mając na względzie wyzwania współczesnej edukacji, Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tyczynie od wielu lat w procesie dydaktycznym i wychowawczym szczególną rolę przywiązuje do wychowania patriotycznego. W minionym roku, Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 650-lecia Tyczyna, szkoła zorganizowała wiele uroczystości, imprez, konkursów i przeglądów o tematyce patriotycznej. Były wśród nich m.in.: Inauguracja Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100 życzeń na 100-lecie „I’m proud to be Polish”, A jak ciebie kto zapyta..., Znasz li ten kraj, Drogi do Niepodległej, Nasz śpiewnik polskości, Tyczyn w latach walki o niepodległość, Szkolny Przegląd Tańców Narodowych czy Bal Niepodległości. Szkoła systematycznie włączała się również w europejskie i ogólnopolskie konkursy, programy i projekty: Szkoła dla Niepodległej, Do Hymnu, My Polacy Niepodlegli, Rekord dla Niepodległej. Była zarejestrowana na wielu mapach programów niepodległościowych. Uczniowie z sukcesami brali udział w: ogólnopolskim konkursie O Naszą Niepodległą…, VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” oraz w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia”. Doskonale układała się także współpraca szkoły z rzeszowskimi oddziałami: IPN, Muzeum Okręgowego, NSZZ „Solidarność” oraz Związkiem Strzeleckim „Strzelec”. Wspólne działania z tymi instytucjami i organizacjami skutecznie aktywizowały uczniów do realizacji wielu programów i udziału w różnych akcjach m.in.: Żywe Muzeum, spotkania ze świadkami historii, prelekcje i wystawy – Ojcowie Niepodległości, Młodzi dla Niepodległej, Historia w banknotach zapisana, My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy, wydanie Śpiewnika pieśni patriotycznych, posadzenie Dębu Niepodległości, zakopanie Kapsuły Czasu czy wycieczki patriotyczne (Markowa, Rzeszów, Kraków itd.).

    Zwieńczeniem działań szkoły było przystąpienie w czerwcu 2018 r do Programu Szkoła Niepodległej, nad którym patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej w ramach Roku dla Niepodległej. Program stanowił część ogólnopolskiego programu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) Niepodległa 1918-2018. Jego głównymi celami było kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń historycznych lat 1914-1922 w kraju i poza jego granicami oraz popularyzacja innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce.
Do programu zakwalifikowano ponad 400. szkół z całej Polski. Każda uczestnicząca w programie szkoła miała za zadanie wybrać, zgłosić i zrealizować w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. siedem zadań z pięciu kategorii tematycznych zaproponowanych przez organizatorów konkursu. Wśród wskazanych obszarów były: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej - uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI, Szlak Współtwórców Niepodległości – projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości, Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich, Szlak Dróg Do Niepodległości – projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności oraz Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.

    Wszystkie zgłoszone i zrealizowane przez uczestników programu zadania musiały zostać dokładnie opisane oraz udokumentowane za pomocą prezentacji, zdjęć lub filmów. Podlegały również ocenie jury i po weryfikacji były publikowane na platformie projektu. Spośród zgłoszonych z całej Polski ponad 400. szkół zaledwie niewielkiej części udało się spełnić wysokie wymagania konkursowe. Wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tyczynie.

    Uroczyste podsumowanie Programu Szkoła Niepodległej odbyło się 8 lutego 2019 r. w Warszawie. W tym ważnym dniu szkołę reprezentowała dyrektor Zofia Międlar-Mruk. Galę rozpoczęła Konferencja naukowa Drogi do Niepodległej z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, przedstawicieli parlamentu oraz zaproszonych gości. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w otwarciu wystawy Niepodległa. Po nim nastąpiło podsumowanie konkursu Szkoła Niepodległej, rozdanie nagród, certyfikatów i dyplomów dla jego laureatów. Tuż po odebraniu z rąk organizatorów konkursu miana Szkoły Niepodległej dyrektor Zofia Międlar-Mruk nie kryła swej radości i wzruszenia: Jestem bardzo dumna i wzruszona, że mogłam reprezentować naszą szkołę i Tyczyn na tak wspaniałej gali i w obecności premiera RP, marszałków Sejmu i Senatu odebrać certyfikat „Szkoły Niepodległej”. Cieszę się, że codzienny trud podejmowany przez moich nauczycieli przynosi nie tylko wymierne korzyści w procesie edukacyjnym i wychowawczym naszych uczniów, ale również owocuje tak ważnym wyróżnieniem na arenie ogólnopolskiej. To dla nas ogromny sukces i zaszczyt!

Zdobycie certyfikatu Szkoła Niepodległej to kolejny wielki sukces Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Tyczynie. Jesteśmy pewni, że nie ostatni…

Adam Janiec


Prawa autorskie © Strona Szkoly Podstawowej w Tyczynie Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2019-02-21 (1218 odsłon)

[ Wróć ]
Copyright © 2005
by Szkoła Podstawowa w Tyczynie
Wszelkie prawa zastrzeżone