Krzyżówka muzyczna

 1   2        3       4    5   
           6   7      
8        9            
          10        
11      12              
                
  13        14   15         
            16   17    18   
19      20    21            
           22       
    23    24            
  25           26       
 27        28         29    
      30         31     
                
 32     33        34        

Poziomo:

1. Rodzaj utworu scenicznego, w którym akcja przedstawiona jest bez słów, za pomocą ruchów ciała.
6. Muzyczny utwór sceniczny, w którym tekst słowny jest śpiewany.
8. Instrumenty perkusyjne pokryte napiętą skórą w których można regulować wysokość dźwięku.
9. Samodzielny występ jednego wykonawcy (wokalisty lub instrumentalisty).
11. Zespół złożony z pięciu muzyków.
13. Znak muzyczny, który obniża dźwięk o pół tonu.
14. Zespół złożony z dziewięciu muzyków.
16. Pieśń solowa z towarzyszeniem orkiestry, stanowiąca część opery lub samodzielny utwór.
19. "D" z krzyżykiem.
20. Odległość między pierwszym a ósmym dźwiękiem skali muzycznej obejmująca 12 półtonów.
22. Umiarkowanie wolny taniec towarzyski w metrum dwudzielnym, wywodzący się z Ameryki Lacińskiej.
24. Utwór polifoniczny, w którym każdy kolejny głos powtarza z opóźnieniem tę samą melodię.
27. Zespół złożony z dwóch wykonawców.
30. Pałeczka używana przez dyrygenta do kierowania grą orkiestry lub spiewem chóru.
31. Znak muzyczny łączący dwie lub więcej nut (łącznik).
32. Po "SOL".
33. Umieszczony na pięciolinii znak graficzny, dzięki któremu mozna ustalić wysokość wszystkich dźwieków. (np. wiolinowy).
34. Najwyższy głos żeński.

Pionowo:

2. Niski głos żeński lub chłopięcy.
3. Miłośnik muzyki.
4. Drugi stopień gamy.
5. Żywy i skoczny polski taniec narodowy w metrum trójdzielnym, w takcie 3/4.
7. Wartość rytmiczna stanowiąca połowę całej nuty.
10. Uroczysta pieśń religijna, narodowa lub pieśń danej organizacji. Na przykład "Bogurodzica" i "Mazurek Dąbrowskiego".
11. Pieśń religijna związana z Bożym Narodzeniem, wywodząca się z kultury ludowej.
12. Element dzieła muzycznego określający szybkość wykonania danego utworu.
13. Najniższy głos męski.
15. Forma wokalno-instrumentalna głównie o tematyce religijnej, podobna do opery, ale bez akcji scenicznej, kostiumów i dekoracji.
17. Forma muzyczna w której powtarza się fragment zwany refrenem.
18. Współbrzmienie kilku dźwięków o różnej wysokości.
21. Ograniczony kreskami taktowymi.
23. Rzemieślnik budujący instrumenty strunowe.
25. Utwór stanowiący połączenie kilku tańców.
26. Cicho - jedno z dwóch podstawowych okresleń dynamicznych.
28. Taniec towarzyski w tempie umiarkowanie szybkim, w metrum trójdzielnym, w takcie 3/4. (np. wiedeński)
29. Znak graficzny umieszczony na pięciolinii, okreslający wysokość i czas trwania dźwięku.