Krzyżówka informatyczna

  1     2       3       4   
                
 5          6    7       
                
     8      9      10     
11                  
             12   13    
14    15          16        
                
  17       18    19         
20                  
           21       
22         23           
      24            
25                  
      26      27        

Poziomo:

1. W Wordzie gotowy rysunek, który możesz wstawić do swojego dokumentu.
3. Graficzne przedstawienie danych z tabeli.
5. W programie Paint służy do malowania grubych odręcznych linii. Możesz wybrać jego kształt.
7. W programie Paint możesz nią wymazać elementy rysunku.
8. Klawisz (ang. ucieczka) który m.in. anuluje ostatnio wydane polecenie.
9. Mały obrazek oznaczający katalog lub plik. Po dwukrotnym kliknięciu na niego, na ekranie pojawia się obiekt przez niego reprezentowany.
11. Składa się z ośmiu bitów. Oznaczamy go literką "B".
12. Klawisz, służy do przesuwania kursora o ustaloną wcześniej liczbę spacji.
15. Nazywany jest także folderem, zawiera pliki lub podfoldery.
16. Najmniejsza jednostka informacji, przyjmuje jedną z dwóch wartości (np. 0 lub 1)
19. Zbiór danych, który posiada nazwę, rozszerzenie i jest przechowywany na dysku.
20. Zestaw klawiszy, za pomocą których wydajemy polecenia komputerowi.
22. Poziomy zbiór komórek tabeli.
23. ... slajdów to wprawianie w ruch poszczególnych elementów slajdu. Sprawia, że tekst i obrazki w czasie pokazu będą się poruszać.
25. Gotowy wzorzec wykonania prezentacji lub dokumentu tekstowego.
26. Klawisz, w edytorze tekstu kasuje znak z prawej strony kursora.
27. W adresie strony www określa właściciela strony np:(edu, gov) oraz lokalizację serwera np:(pl, eu).

Pionowo:

2. Multimedialna, składa się z nastepujących po sobie "klatek" tak zwanych slajdów.
4. Pokazywane kolejno po sobie na ekranie tworzą prezentację.
5. ... komputerowy - sprzedaje lub kupuje nieoryginalne kopie programu na giełdzie.
6. Klawisz, który pozwala na pisanie wielkich liter oraz górnych znaków umieszczonych na klawiszach.
7. Słychać w nich dźwięki odtwarzane z komputera.
10. Klawisz, który działa w połączeniu z innymi klawiszami. Między innymi umożliwia pisanie polskich liter.
13. W programie Paint służy do "rozpylania" kolorów na rysunku.
14. Np: "twardy" lub "optyczny". Możesz na nim zapisać dane.
17. Składa się z komórek ułożonych w wiersze i kolumny.
18. Powiększa wybrany element rysunku.
19. Np RAM lub ROM.
21. Musisz je znać, aby zalogować się na swoje konto e-mail.
24. Klawisz, który przesuwa kursor na koniec wiersza lub ekranu.