Krzyżówka geograficzna

1          2   3    4     5    
                
    6         7       
8                  
                
   9         10      11    
                
  12            13      
  14        15          
            16      
     17        18       
19      20             21   
            22      
        23          
24                  
      25            

Poziomo:

1. Linia na mapie łącząca miejsca o takiej samej wielkości ciśnienia.
2. Obszar gdzie warstwa powierzchniowa niemal stale nasycona jest wodą.
7. Punkt na sklepieniu niebieskim znajdujący się pionowo nad konkretnym miejscem na Ziemi.
8. Ogół wód na kuli ziemskiej.
9. Ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji pogody zespół czynników atmosferycznych przeważających na danym terenie.
10. Obszary na których wysokości wzgledne nie przekraczają 300 metrów.
13. Obszary trawiaste w klimacie umiarkowanym.
14. Teren wyżynny, równina nie poprzecinana korytami i dolinami rzek.
18. Powstaje z magmy, gdy ta przemieszcza się w pobliże powierzchni ziemi lub gdy w czasie wybuchu wulkanu wydostaje się na powierzchnię.
20. Wystepujący w przyrodzie w sposób naturalny pierwiastek lub związek chemiczny.
22. Wyspa koralowa w kształcie pierścienia, w której wnętrzu znajduje się woda - laguna atolowa.
23. Pustynia piaszczysta.
24. Naturalne, okresowo wytryskające fontanną źródło gorącej wody.
25. Pewna część cokołu kontynentalnego zalana wodą (półka kontynentalna).

Pionowo:

1. Linia na mapie łącząca miejsca o takiej samej wielkosci opadów.
3. Zbiór map wydanych w formie książki.
4. Obszary położone poniżej 300 m n.p.m.
5. Wysokie wybrzeże.
6. Wklęsła forma terenu otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami.
11. Rodzaj kotliny, w której zbocza są łagodne.
12. Roślina wyrastająca na pniu innej. Wystepuje w lasach równikowych, np. storczyk.
15. Pas obejmujący fragment lądu i sąsiadujący z nim fragment morza.
16. Przedstawienie na płaszczyźnie w zmniejszeniu pewnego obszaru powierzchni Ziemi z zachowaniem zasad odwzorowania przyjętych przez kartografów.
17. Przemieszczanie się powietrza od wyżu do niżu atmosferycznego.
19. Bór iglasty (jodła, świerk) z niewielką domieszką topoli i brzozy.
21. Świat roslin.