Krzyżówka - stolice państw europejskich

 1      2     3     4    5     
6            7       8   
     9             
 10                 
                
   11           12      
 13          14         
                
   15      16     17        
18           19         
      20          21    
  22                
           23       
 24                 
          25        
26                  

Poziomo:

2. Stolica Łotwy
6. Stolica Litwy
7. Stolica Albani
10. Stolica Bułgarii
11. Stolica Rosji
14. Stolica Portugalii
17. Stolica Norwegii
18. Stolica Turcji
20. Stolica Rumunii
22. Stolica Włoch
24. Stolica Grecji
25. Stolica Macedonii
26. Stolica Słowacji

Pionowo:

1. Stolica Białorusi
3. Stolica Andory
4. Stolica Ukrainy
5. Stolica Lichtensteinu
8. Stolica Turkmenistanu
9. Stolica Polski
12. Stolica Gruzji
13. Stolica Szwajcarii
15. Stolica Uzbekistanu
16. Stolica Belgii
19. Stolica Francji
21. Stolica Estonii
23. Stolica Azerbejdżanu